Chào mừng bạn đến với Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng” năm 2023 trên địa bàn huyện Tiên Phước
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
1. Đối với giải tập thể

Do Ban Tổ chức cuộc thi xét chọn dựa vào số lượng người tham gia dự thi của cơ quan, đơn vị, địa phương và số cá nhân đạt giải tại cuộc thi, gồm:

- 01 giải nhất gồm giấy chứng nhận và tiền mặt trị giá 1.200.000 đồng.

- 01 giải nhì gồm gồm giấy chứng nhận và tiền mặt trị giá 800.000 đồng.

- 01 giải ba gồm giấy chứng nhận và tiền mặt trị giá 600.000 đồng.

2. Đối với giải cá nhân:

 - 01 giải Nhất gồm giấy chứng nhận và tiền mặt 1.000.000 đồng;

- 02 giải Nhì gồm giấy chứng nhận và tiền mặt 700.000 đồng/giải;

- 03 giải Ba gồm giấy chứng nhận và tiền mặt 500.000 đồng/giải;

- 06 giải khuyến khích gồm giấy chứng nhận và tiền mặt 300.000 đồng/giải.

TOP ĐƠN VỊ THAM GIA DỰ THI
Hiện tại chưa có dữ liệu !
TOP THÍ SINH THI CÓ ĐIỂM SỐ CAO NHẤT
Hiện tại chưa có dữ liệu nào !