Cập nhật: 08:34:48 04/01/2022

Thực hiện Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 26//12/2021 của UBND huyện Tiên Phước về tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022; Căn cứ Quyết định số 4091/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến“Tìm hiểu pháp luật” năm 2022 trên địa bàn huyện Tiên Phước. Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

- Đối tượng tham gia dự thi: Đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và Nhân dân đang sinh sống, làm việc, học tập trên địa bàn huyện Tiên Phước.

         - Đối tượng không được tham gia dự thi: Thành viên Ban Tổ chức, Ban ra đề, cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm thi trực tuyến.

II. NỘI DUNG THI

Tập trung vào những lĩnh vực chủ yếu như: Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ luật Lao động, Luật Giao thông đường bộ, Luật An ninh mạng, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các văn bản hướng dẫn thi hành.

III. HÌNH THỨC THI

a. Cách thức dự thi:

- Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên mạng internet.

- Người dự thi truy cập vào banner “Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến” trên Cổng thông tin điện tử huyện Tiên Phước tại địa chỉ http://tienphuoc.quangnam.gov.vn để tham gia trả lời các câu hỏi do Ban Tổ chức cuộc thi đưa ra.

- Để được dự thi, thí sinh phải hoàn thành việc cung cấp chính xác, đầy đủ thông tin liên quan theo hướng dẫn. Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức cuộc thi xét và trao giải. Ban Tổ chức cuộc thi không công nhận kết quả đối với người dự thi khi không có bất kỳ thông tin nào hoặc người đăng ký thông tin sai lệch so với thực tế hoặc người dự thi không thuộc nhóm đối tượng tham gia cuộc thi.

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký duy nhất 01 tài khoản tham gia cuộc thi.

b. Cách thi, cách tính điểm mỗi đợt thi:

- Mỗi đợt thi có 20 câu hỏi chính và 01 câu hỏi phụ, thời gian trả lời là 20 phút. Máy tính sẽ chạy ngẫu nhiên 20 trong tổng số 60 câu hỏi do Ban Tổ chức cuộc thi đưa ra.

- Người dự thi phải trả lời 20 câu hỏi chính bằng hình thức trắc nghiệm và tại câu hỏi phụ người dự thi phải dự đoán số người tham gia dự thi. Sau đó bấm "Nộp bài". Bài dự thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đầy đủ các câu hỏi.

- Mỗi thí sinh được dự thi tối đa 02 lần. Hệ thống sẽ tự động ghi nhận kết quả và cập nhật trên hệ thống. Sau khi hoàn thành, người dự thi sẽ biết ngay kết quả, thời gian thực hiện bài dự thi và dự đoán số người tại mục "Tra cứu kết quả".

- Người đạt giải là người trả lời đúng nhiều câu trắc nghiệm nhất, thời gian trả lời nhanh nhất và có dự đoán số người tham gia dự thi đúng hoặc gần đúng nhất. Trường hợp có từ 02 người trở lên trả lời đúng số câu hỏi trắc nghiệm như nhau, có thời gian trả lời trùng nhau và có dự đoán số người tham gia cuộc thi đúng hoặc gần đúng như nhau thì Ban tổ chức sẽ là người quyết định thí sinh đạt giải (có thể chọn người tham gia cuộc thi sớm hơn).

V. THỜI GIAN THI

Tổ chức trong thời gian từ ngày 08/01/2022 đến 10/3/2022

Thời gian thi cụ thể sẽ được thông tin trên Cổng thông tin điện tử (TTĐT) của UBND huyện Tiên Phước tại địa chỉ: http://www.tienphuoc.quangnam,gov.vn

VI. GIẢI THƯỞNG

1. Đối với giải tập thể:

01 giải tập thể dành cho cơ quan, đơn vị, địa phương có số lượng người tham gia dự thi nhiều nhất và trả lời đúng nhiều câu hỏi nhất (ưu tiên các tập thể có số lượng thí sinh tham gia đông và có thí sinh đạt giải cao): 1.500.000 đồng.

2. Đối với giải cá nhân:

+ 01 giải Nhất: 1.200.000 đồng;

+ 02 giải Nhì, mỗi giải: 800.000 đồng;

+ 03 giải Ba, mỗi giải: 500.000 đồng;

+ 05 giải khuyến khích, mỗi giải: 300.000 đồng.

Trên đây là Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến, đề nghị các cơ quan, đơn vị phát động, triển khai rộng rãi để thu hút đông đảo đối tượng tham gia dự thi, góp phần thành công cho cuộc thi theo kế hoạch đề ra.